מדיניות ופרטיות

מדיניות ופרטיות אתר –


מאחר ואתר nfc-store.co.il מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ,בחרה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

לאפשר להירשם ולצפות במוצרים באתר
לשפר ולהעשיר את תכני המוצרים המוצעים באתר
לשנות או לבטל תכנים קיימים
לצורך רכישת המוצרים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים
כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

לצורך אספקת שירותים ושירותי דיוור ופרסום באמצעות נותן שירותים צד ג'.
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

במקרה של שימוש עבור חברת השליחויות.


Cookies

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני מידע בדבר מוצרים וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה רשאית להעביר מידע על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

במצב בו מבקש הנרשם במייל חוזר להסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נרשם ולא על ידי לחיצה על כפתור "הסר" אשר נמצא בתחתית המייל, ייאלץ להמתין עד 7 ימי עסקים עד להסרתו המלאה מרשימת התפוצה על ידי בעלי האתר. עם זאת, יוכל להסיר את עצמו בכל עת ובמיידי על ידי לחיצה על כפתור "הסר" שבתחתית כל מייל.

במצב בו מבקש הנרשם במסרון SMS להסיר עצמו מקבלת מסרונים נוספים, יוכל בדומה לאמור לעיל לעשות זאת על ידי שליחת הודעת "הסר" למספר המצוין בגוף ההודעה, מרגע שפעל כאמור תחדל החברה משליחת הודעות נוספות בצורה זו. עם זאת, תהיה החברה רשאית להמשיך לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני כל עוד הלקוח לא ביטל קבלת הודעות כפי שצוין בסעיף הקודם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

כל הזכויות שמורות ל- nfc-store.co,il.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה ונעימה!

 

ברוכים הבאים לאתר nfc-store.co.il (להלן: "האתר").

השימוש באתר כפוף להוראות תנאי שימוש אלה. יש להקפיד ולעיין בתנאי השימוש טרם השימוש באתר, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה אישור הצרכן שקרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר ו/או העסק הסותרת את הוראות התקנון.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לצריכה כפי שהם בהתאם להחלטות מפעיל האתר. צריכת התכנים המוצגים באתר ובמוצרים השונים אותם מציע העסק יעשו על אחריות הצרכן בלבד.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לנשים ולגברים יחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

מהות תנאי שימוש אלה להוסיף ובכל מצב שהוא לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין הצרכן לבין מפעיל האתר.

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

החברה ו/או הנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והחברה ו/או הנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי במי מהתכנים הנמצאים באתר. אין להציג את האתר בתוך מסגרת כלשהי (IFRAME) באתרים אחרים ללא רשות בכתב מהחברה.

האתר

המוצרים באתר אותם מציעה החברה ללקוחותיה הינם מוצרים פיזיים שונים הנמכרים ללקוחות בשילוח ישיר מספק צד ג׳ במדינות שונות בעולם (כמו סין, טורקיה, גרמניה וכו׳).

רכישת מוצרים באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במקרה בו מדובר ברכישה עבור קטין מתחת גיל 18, הינך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעיל האתר תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.

רכישת המוצרים תתבצע באופן מקוון באמצעות האתר. המשתמש יזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטיו וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע לביצוע תקין של הרכישה. שדות חובה למילוי מסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין ייחשב לביצוע הזמנה.

עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור חברת האשראי הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות..

לאחר הרכישה יקבל הרוכש הודעת דוא"ל למייל אודות המוצרים שרכש.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי. המזמין יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, קוד אבטחה (cvv), מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. כמו כן, המזמין יתבקש למסור את פרטיו האישיים: שם פרטי ושם משפחה, רחוב ועיר מגורים, מספר טלפון וכתובת אימייל.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

אם המזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע בכתב להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

למען הסר ספק יובהר כי פרטי האשראי שישמשו את הרוכש בביצוע הרכישה, בין אם הוא לקוח רשום ובין אם הוא אורח, אינם נשמרים בשרתי האתר ומתבצעים בעמוד סליקה מאובטח של חברת האשראי, בהתאם לתנאים הנדרשים על פי חוק ובכפוף לאמור בתקנון האתר.

ביטול רכישה מצד הנהלת האתר

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

בוטלה הזמנה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

זמינות ואבטחת האתר

החברה משתדלת להפעיל את האתר ללא תקלות תוך שימוש באמצעים מתקדמים. עם זאת אינה יכולה להבטיח זמינות של 100% עקב הפסקות שרות יזומות ו/או תקלות. כמו כן, אינה יכולה להבטיח הגנה של 100% מפני פריצה או תוכנות זדוניות. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם עקב הפסקת ו/או שיבוש פעילות האתר, או עקב פריצה וחשיפת המידע או התכנים.

קניין רוחני

האתר עצמו וכל העמודים והדפים המצויים בו הם רכושו של מפעיל האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן העמודים והדפים ללא הסכמתו המפורשת של העסק.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד וכל חומר אחר הכלול בו, שמו של העסק, סימניו המסחריים הרשומים והבלתי-רשומים הנם קניינו הבלעדי של העסק. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתכנים המופיעים בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התכנים המצויים באתר הם לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהעסק יכלול, יחד עם החומרים והתכנים שיוצגו באתר.

הצרכן מצהיר כי ידוע לו, כי הן כל מידע מכל סוג שהוא והן כל טכניקה, מצגות, תוכן הרצאות, תהליכים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, , מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך הקורס או השיעור, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל פלטפורמה אחרת והן כל מידע הקשור לעסק, לעסקיו, לשירותיו, למוצריו, ללקוחותיו, לתוכניותיו ו/או לסודותיו המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו לעסק.

ברור לצרכן, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת הספרים ו\או האתר מהווים זכויות קניין רוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינו הבלעדי והמלא של העסק, והצרכן אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לעסק.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או להעביר לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש.

אי-תחרות

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר הצרכן כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות במוצרים ובכל מוצר אחר, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

הליכים משפטיים

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

 

א. הזמנות/החלפות/החזרים/ביטולים

 1. באתר nfc-store.co.il ביטול עסקה לרכישת מוצר יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות“).
 2. טיפול בהזמנה יתבצע לאחר ביצוע הזמנה וביצוע תשלום באשראי/ביט/העברה בנקאית תוך 5 ימי עסקים.
 3. ניתן לעשות החלפות/החזרים/ביטולים באמצעות טופס פנייה בדף צור קשר או להתקשר לנציג במספר 055-305-6007.
 4. החלפות/החזרים/ביטולים יעשו עד 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה באתר.
 5. בעסקה מסוג כזה שנעשתה על ידי בעלי מוגבלויות או עולה חודש, רשאים הם לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ההזמנה, ומחויבים הם להציג תעודה לכך שהם בעלי מוגבלויות או עולה חדש וכיו”ב.
 6. במקרים בהם הביטול מתבצע מאחת מהסיבות הבאות: אי אספקת המוצר תוך 90 יום מיום ההזמנה, פגם במוצר בעקבות הייצור, אי התאמה בין המוצר לבין תיאור המוצר. במקרים שנכתבו לעיל הנהלת nfc-store.co.il תחזיר את כספו של הלקוח ותבטל את העסקה, סכום הביטול לא יעלה על גובה העסקה המקורית, החזרת התשלום תתבצע בתוך 14 יום מיום הודעת הביטול ולא תיגבה עמלת ביטול על כך.
 7. במקרים בהם הביטול הוא אינו בגין אחת מהסיבות המוזכרות בסעיף א.6 בתקנון זה והביטול לא מחמת פגם ייצור במוצר או אי אספקה בתוך 90 יום, הנהלת nfc-store.co.il תזכה את הלקוח באותו סכום שאותו שילם על המוצר אשר לא יעלה על גובה העסקה והנהלת nfc-store.co.il רשאית לגבות 100 שקלים או 5% מהעסקה בגין הביטול, הנמוך מביניהם.
 8. החזר כספי בגין החזרים/ביטולים יתבצע עד 3 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה חזרה אלינו מהלקוח.
 9. בהחלפות/החזרים/ביטולים בתוך 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה חובה להחזיר את המוצר תקין ובמצב חדש ללא שום פגם במוצר או בקופסה.
 10. החלפות/החזרים/ביטולים של ההזמנות יבוצעו על ידי הלקוח עצמו וחיוב משלוח חזרה על חשבון הלקוח.
 11. החלפות/החזרים/ביטולים יבוצעו רק כאשר נקבל את ההזמנה למחסן.
 12. החנות רשאית לבטל הזמנות במקרים הבאים: טעות בפרטי המוצר, טעות בכתובת המשלוח, טעות במחיר המוצר, טעות במחיר המשלוח, מוצרים שאזלו מהמלאי ובמקרה של כוח עליון או כל דבר שימנע ביצוע הזמנה באופן תקין.
 13. הודעה על ביטול ההזמנה תעשה באמצעות דואר אלקטרוני או בכל אמצעי אחר.
 14. ייתכן והמוצרים יהיו בצבעים שונים/בצורה שונה בפועל ממה שמוצג באתר.
 15. איננו מתחייבים לקבל החלפות/החזרים/ביטולים של הזמנות שלא להלן בסעיף א.9 .
 16. במוצרים הבאים לא תחול אפשרות החזר כספי, החזרה, החלפה וביטול: מוצר שיוצר בייצור מיוחד ובהתאמה אישית ללקוח, הלבשה תחתונה, מוצר אשר מתכלה בזמן קצר, תכשיט שערכו מעל 3000 שקלים, וכל מוצר שעל פי החוק אין להחזירו.
 17. להלן מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה.

ב. שילוח/ אספקה

 1. הזמנות ישלחו רק לכתובת שהלקוח ציין בהזמנה.
 2. טיפול בהזמנה יתבצע עד 5 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה.
 3. ייתכן שלפני שילוח הזמנה נצור עם הלקוח קשר ונוודא כתובת יעד לשילוח הזמנה.
 4. במידה והזמנה נמצאת בהליך שילוח אל היעד והלקוח מודיע שיש טעות בכתובת משלוח או טעות בהזמנה, הלקוח יישא בעלות משלוח חדש.
 5. לא נתחייב לשלוח או לספק הזמנות עד 5 ימי עסקים במקרה של סעיף ב.4 .
 6. איננו אחראים לעיכובים של שילוח/אספקה של הזמנות במקרים הבאים: מלחמה, כוח עליון, מצבי חירום נזקי טבע, שביתה בשירותי שליחויות ובכל מקרה שלא נתון לשליטה של האתר.
 7. בעלי האתר אינם מחזיקים בסחורה ואינם מתפעלים מחסן, בעלי האתר לא מספקים את המוצרים בעצמם אלא שולחים את ההזמנות בעזרת ספק צד ג’ מחוץ למדינת ישראל. 
 8. בעת רכישה באתר הלקוח מסכים לכך שבעלי האתר לא מחזיקים במלאי ולא מייצרים את המוצרים, אלא מספק את ההזמנות על ידי ספקים צד שלישי מחול שמקורם במדינות כמו סין, טורקיה וגרמניה.
 9. האתר רשאי לבחור מיקום לאיסוף הזמנות במקרה שהלקוח בחר באופציית איסוף עצמי.
 10. במידה והלקוח בחר באיסוף עצמי זמן טיפול הוא 10 ימי עסקים, לאחר מכן יהיה אפשר לאסוף את ההזמנה.
 11. באיסוף עצמי אפשרויות התשלום הינו באשראי/ביט/העברה בנקאית בלבד.
 12. משלוח בחברת E POST יגיע ללוקר/חנות שציין הלקוח בעת ההזמנה באתר.
 13. ייתכן שחברת E POST תעביר את ההזמנה שלכם למיקום ליד המיקום שציינתם בהזמנה.
 14. זמני משלוח: משלוח E POST בין 3 ל – 10 ימי עסקים מרגע המשלוח. 
 15. משלוח אקספרס עד הבית 3-10 ימי עסקים – (כולל שטחי איו"ש למעט אזורים ויישובים בעלי סיכון בטחוני.)
 16. משלוח אקספרס עד הבית 3-10 ימי עסקים – פועל רק בזמן ימי עסקים שהינם בימים ראשון עד חמישי.
 17. משלוח אקספרס עד הבית 3-10 ימי עסקים – הנכם צריכים להיות זמינים לפלאפון מהשליח על מנת לתאם זמן מסירת הזמנה.
 18. משלוח אקספרס עד הבית 3-10 ימי עסקים – המסירה תתבצע לכתובת שצוינה בהזמנה ולא לכתובת אחרת. אם יש סיבה לשינוי נא לצור קשר עם שירות הלקוחות באתר.
 19. משלוח E POST לנקודת חלוקה פעיל רק בזמן ימי עסקים שהינם ראשון עד חמישי. – ייתכן ובחגים ותקופות עמוסות יהיה עיכובים.
 20. תעריף המשלוחים באתר הינו בהתאם למצוין בדף "עגלה" או בדף "תשלום". 
 21. מוצרים בהתאמה אישית (עיצוב אישי) יש תוספת של 10 ימי עסקים זמן טיפול בנוסף לזמני המשלוח.
 22. לאחר הזמנת מוצר בהתאמה אישית (עיצוב אישי) יתבצע אישור גרפיקה מול הלקוח, לאחר אישור הלקוח לא תינתן אפשרות לשינוי והאחריות על הלקוח בלבד.

ג. כללי

 1. איננו אחראים לתקלה במוצר בגין שימוש לא נכון/לא תקין במוצר.
 2. איננו אחראים/נושאים בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר/מוצרים שנמכרים באתר.
 3. ייתכן כי מוצר/אריזה שנשלח בדואר יגיע בלוי/מקומט.
 4. ייתכן שיהיו סטיות של משקל/מידות/צבעים בתיאור של מוצרים באתר ובפועל.
 5. המידות והמשקלים המצוינים בתיאור מוצר הנם של המוצר.
 6. ימי עסקים זה ימי חול ללא שבתות, ערבי חג וחגים.
 7. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. 
 8. הפרטים שימסרו ע"י המשתמש לצורך ביצוע הרכישה ישמרו על ידי nfc-store.co.il בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות. המידע הרגיש שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. nfc-store.co.il עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. nfc-store.co.il שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.
 9. בהסכמתך לתנאי השימוש ותקנון זה הינך מאשר nfc-store.co.il לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או nfc-store.co.il ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.
 10. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחתו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 11. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המועברים בכל האתר. 
 12. להנהלת האתר אין יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן, את המשתמשים/נרשמים לאתר.
 13. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. 
 14. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי nfc-store.co.il הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.
 15. כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.
 16. אתה מסכים לשפות ולפצות את האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 17. המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמודי המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לאתר בקשר אתם. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש באתר.
 18. הימצאותם של קישורים "לינקים" לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת. 
 19. nfc-store.co.il רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל חלק בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי nfc-store.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.
 20. אימות הזמנה, כתובת משלוח, נקודת איסוף עצמי או כל פנייה אל הלקוח תתבצע בדרכים הבאות: הודעות SMS בפלאפון/שיחה טלפונית/דואר אלקטרוני/ווטסאפ.
 21. האתר פעיל וזמין 24/7 לשימוש, האתר מתוחזק בהיקף מקצועי והנהלת האתר משתדלת שלא יהיו תקלות בעת שימוש באתר, עם זאת הנהלת nfc-store.co.il לא מתחייבת שהאתר יפעל באופן רציף ללא תקלות, הנהלת nfc-store.co.il שומרת לעצמה את הזכות לתחזק את האתר בכל רגע נתון, להוריד את הזמינות שלו ולהפעיל מצב של תחזוק זמני (להלן – “מצב בנייה ותחזוק”), ולמשתמש  לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מנהליה ו/או עובדיה בשל כך.
 22. בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.
 23. הנהלת nfc-store.co.il שומרת לעצמה את הזכות לערוך/להוריד/להוסיף את כל מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מנהליה ו/או עובדיה בשל כך.
 24. הנהלת nfc-store.co.il שומרת לעצמה את הזכות לערוך/להוריד/להוסיף מבצע או קופון שהקימה באתר ללא צורך להודיע מראש ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מנהליה ו/או עובדיה בשל כך.
 25. אחריות המוצרים: בעת הזמנת מוצרים מהאתר הלקוח מצהיר כי הוא מודע שהמוצרים לא מיוצרים על ידי בעלי האתר ואחריות על המוצרים אינה ניתנת על ידי בעל האתר אלא על ידי היצרן או/ו- המשווקים המורשים, כל נזק אשר נגרם ללקוח עקב רכישת המוצר הרי זה אחריות היצרן בלבד, אחריות על המוצר גם היא תינתן על ידי היצרן במידה וישנה ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מנהליה ו/או עובדיה בשל כך.
 26. בעת הזמנת מוצרים באתר הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכם שהנהלת nfc-store.co.il לא תהיה אחראית בגין שימוש שאינו סביר במוצר ולא תהיה אחראית לנזקים של שימוש מסוג כזה.
 27. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
מקווים שתיהנו מהקנייה באתר 🙂 לכל בעיה או שאלה פנו אלינו בדף צור קשר
עגלת קניות
התחבר לחשבון

אין עדיין חשבון?

התחל להקליד כדי לראות מוצרים שאתה מחפש.
רשימת משאלות
0 items עגלה
החשבון שלי